Secțiunea Clubului «Aventurieri»

Clubul „Aventurieri”

Educarea copiilor este cea mai frumoasă şi valoroasă lucrare pe care o poate face un părinte. Principalul obiectiv al programului pentru Aventurieri este de a-i susţine pe părinţi în această lucrare atât de importantă şi nobilă. Programul se adresează părinţilor care au copii în clasele primare.

Există multe familii care au nevoie să-L cunoască pe Dumnezeu şi să se apropie mai mult de El. Clubul „Aventurieri” este preocupat să descopere aceste familii. Sunt planificate în mod regulat activităţi care ajută părinţii să descopere căldura, sprijinul şi plăcerea de a face parte din familia lărgită a clubului de aventurieri.

Obiectivele programei pentru copii:

  1. Să ajute copiii să-şi predea viata lui Isus Hristos.
  2. Să ajute copiii să-şi însuşească cunoştinţele, deprinderile şi obiceiurile necesare pentru o viaţă împlinită.
  3. Să ajute copilul să înţeleagă responsabilitatea lui faţă de Dumnezeu, faţă de lumea înconjurătoare şi faţă de sine.
  4. Să implice şi părinţii în predare.